Hitta GPS-punkt på kartan

Direktiv från / till

Startpunkt

Destination

Allow or deny location access to proceed

Andra parametrar

Föredrar du, kan du använda startpunktens och destinationens latitud och longitud för att dela din resväg.

Skapa en länk med hjälp av följande parametrar: www.gpskoordinater.com?startlat=your_value_here&startlng=your_value_here&destlat=your_value_here&destlng=your_value_here

De 4 paramterarna är obligatoriska. Använd inte start och slutparametrar som får företräde. Du kan också lägga till mode, enhet, motorvägar, och tullparametrar för transportmedlet (Med bil, cykel, Kollektivtrafik, Till fots) enhet (kilometer eller mile), motorvägar (OK eller undvik) och tullar (OK eller undvik). Kom ihåg att om du använder den här metoden kommer Google MAPS API konvertera GPS-punkterna till den närmst kända adressen med åtminstone samma gatnamn.

Google Maps API

Den här sidan skapades med Google Maps API.